Ramadan Day Twenty Eight

Ramadan Day Twenty Eight

My favourite Duaa from the Quran

'O my Lord, grant us spouses and children who will be a joy to our eyes, and make us leaders of the righteous'

'Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari pasangan dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa'

(Surah al-Furqan 25:74)Comments