Ramadan Day Twenty Three

Ramadan Day Twenty Three

My favourite Duaa from the Quran

'O our Lord, accept this service (deeds) from us. Surely You are All-Hearing, All-Knowing'

'Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami); sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui'Comments