Ramadan Day Nine

Ramadan Day Nine

My favourite Duaa from the Quran

'O my Lord, expand for me my heart [with assurance]; And ease for me my task,
And untie the knot from my tongue,
That they may understand my speech.'

'Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku, Dan mudahkanlah bagiku, tugasku, Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, Supaya mereka faham perkataanku'

(Surah Ta' Ha' 20: 25-28)


Comments