Ramadan Day Eighteen

Ramadan Day Eighteen

My favourite Duaa from the Quran

'O Allah, our Lord, send down to us a table (full of food) from the heavens that it may be a festival for us, for the first and the last of us, and a sign from You. And provide for us, for You are the best of providers'

'Ya Allah, Tuhan kami! Turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit, untuk menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda (mukjizat) daripadamu (yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanMu); dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana Engkau jualah sebaik-baik Pemberi rezeki'

(Surah al-Maidah 5:114)Comments